taksama

آخرین اخبار در مورد بایدن در نظرسنجی‌ها؛ هر روز بدتر از دیروز

بایدن در نظرسنجی‌ها؛ هر روز بدتر از دیروز

بایدن در نظرسنجی‌ها؛ هر روز بدتر از دیروز به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، نتایج نظرسنجی‌ها از عملکرد جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا کماکان بر نارضایتی‌های شدید شهروندان از او به ویژه در زمینه اقتصاد صحه می‌گذارند.  نظرسنجی مشترکی که به طور مشترک توسط خبرگزاری آسوشیتدپرس و مرکز افکارسنجی NORC انجام شده نشان می‌دهد که ۶۶ درصد از آمریکایی‌ها از مدیریت بایدن در زمینه اقتصاد نا ...

بایدن در نظرسنجی‌ها؛ هر روز بدتر از دیروز

بایدن در نظرسنجی‌ها؛ هر روز بدتر از دیروز به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، نتایج نظرسنجی‌ها از عملکرد جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا کماکان بر نارضایتی‌های شدید شهروندان از او به ویژه در زمینه اقتصاد صحه می‌گذارند.  نظرسنجی مشترکی که به طور مشترک توسط خبرگزاری آسوشیتدپرس و مرکز افکارسنجی NORC انجام شده نشان می‌دهد که ۶۶ درصد از آمریکایی‌ها از مدیریت بایدن در زمینه اقتصاد نا ...

بایدن در نظرسنجی‌ها؛ هر روز بدتر از دیروز

بایدن در نظرسنجی‌ها؛ هر روز بدتر از دیروز به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، نتایج نظرسنجی‌ها از عملکرد جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا کماکان بر نارضایتی‌های شدید شهروندان از او به ویژه در زمینه اقتصاد صحه می‌گذارند.  نظرسنجی مشترکی که به طور مشترک توسط خبرگزاری آسوشیتدپرس و مرکز افکارسنجی NORC انجام شده نشان می‌دهد که ۶۶ درصد از آمریکایی‌ها از مدیریت بایدن در زمینه اقتصاد نا ...